wz

Tu sú odkazy na moje a mnou vytvorené weby•••Seniorka•••Cezmín•••Slovania Kelti•••Svadba•v•Vianoce•••Múdra ako rádio•••Moji psi•••Príroda•••Cintorín•••Gloria Polo•••CBRSK CB rádioamatéri•••Aishwarya Rai•••Veľká noc•••Viktoriánska doba•••Obec Horné Chlebany•••Jedovaté bylinky•••Jánska noc Kelti•••Ľudový básnik M.Krpelan•••Svet bábik•••Dieťa•••Holub Olympionik z Liptova•••Buldog English•••Senior Baťo•••Seniorka a deti

Čo je gejzír?

Gejzír je otvor v zemskom povrchu, ktorým je periodicky vystrekovaná horúca voda a para. Je to istý druh termálneho prameňa, ktorý sa vyskytuje všade tam, kde sa horúca hornina nachádza blízko pod povrchom. Voda sa zhromažďuje v podzemných dutinách a je zohrievaná magmou, no ak takáto zohriata voda môže prúdiť voľne, vyviera na povrchu ako termálny prameň alebo bahenné jazero. Pokiaľ je zadržovaná v podzemných dutinách, rýchlo sa zohrieva, mení na paru a zvyšovaním svojho tlaku vytryskuje na povrch ako prúd vody a pary.

Amerika asi pätinu gejzírov na svojom území - hlavne v Yellowstonskom národnom parku. Ide o najväčšiu gejzírovú oblasť sveta, ktorej dominuje najnavštevovanejší gejzír Old Faithful. Pravidelne v rozmedzí 60-90 minút eruptuje do výšky 35-55 m už minimálne 200 rokov. Celá podívaná trvá od 1,5 minúty až do 5 minút. Najvyšším gejzírom sveta je Steamboat Geyser, ktorý sa rovnako nachádza v Yellowstonskom národnom parku a vytryskuje do výšky 90m, ale za posledných 20 rokov sa nepredviedol ani 10-krát, takže je málo pravdepodobné, že pri jeho návšteve sa vám podarí uvidieť jeho krásu v akcii.

 

Pozrite si to naživo... nádhera...

Fly Geyser https://www.youtube.com/watch?v=EgVuOmx59gM#t=10
Burning Man Negotiating to Buy Fly Geyser https://www.youtube.com/watch?v=xQOPReIgv0A
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xQOPReIgv0A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Na Slovensku máme náš Herliansky studený gejzír

Herliansky gejzír je vzácny studený gejzír, nachádzajúci sa v obci Herľany (okres Košice-okolie) na úpätí Slanských vrchov, v starom kúpeľnom areáli kúpeľov Herľany-Rankovce. Je aktívny nepretržite od roku 1872, pričom do roku 1903 a v rokoch 1957-2006 bol jediným studeným gejzírom v Európe. Momentálne je okrem neho aktívny ešte studený gejzír v nemeckom Andernachu a ďalšie podobné gejzíry sú na Islande. Gejzír bol v roku 1987 vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku. A od roku 2002 je na predbežnom zozname Svetového dedičstva UNESCO. V lokalite sa nachádzali štyri studenovodné liečivé pramene. Ich kapacita však nestačila pokrývať požiadavky počených návštevníkv a tak v roku 1870 tu navŕtali studňu hlbokú 111 metrov. Prelomový dátum tohto zariadenia však bol 16. august 1872. Studňu prehĺbili na 172 metrov a voda vytriskla do výšky 4 až 5 metrov. Neskôr naďalej pokračovali v prehĺbovaní vrtu až 4. júla 1873 dosiahli hĺbku 275 metrov. Prudká erupcia rozmetala vŕtnu vežu a vodný sĺp gejzíra dosiahol 20 metrov.

Erupcie gejzíru spôsobuje oxid uhličitý, vystupujúci z podložia pozdĺž tektonických zlomov. Gejzír samovoľne strieka do výšky 7-15 metrov s periódou 32-40 hodín, erupcia trvá približne 25 minút. Bol aktivovaný umelo vrtom hlbokým 404,5 metra. Teplota vystrekovanej vody je 14-18°C a voda je silne mineralizovaná. Priemerná výdatnosť je 25-30 litrov vody za sekundu. V súčasnosti postupne stráca na sile a čas medzi erupciami sa predlžuje.

Podľa chemického rozboru, ktorý bol vykonaný v roku 1995 je voda z Herlianskeho gejzíru stredne mineralizovaná, natrium-chlorido-bikarbonátového typu. Podľa klasifikácie platnej normy je to prírodná voda hydrouhličitano-chloridová, sódna, uhličitá, sírna, hypotonická. Pri erupcii vykazuje nárast teploty od 10°C do 17,8 °C, ďalej nárast vodivosti vody a obsahu kysličníka uhličitého. Obsah voľného kysličníka uhličitého dosahuje 1385,08 miligramov na liter. Obsah siranu vodného dosahuje 1,24 miligramov na liter, ktorý tesne pred erupciou a v priebehu erupcie sa v ovzduší prejavuje silným zápachom po skazených vajíčkach, obsah celkového železa dosahuje 8,10 miligramov na liter a obsah sódy dosahuje 3002,08 miligramov na liter. Celková mineralizácia dosahuje 6350,32 miligramov na liter.
Celková objemová aktivita nasvedčuje zvýšenie rádioaktivity, ktorá je u väčšiny minerálnych vôd bežným javom. Pri erupcii je na povrch vynášaný mineralizovanou vodou ílovitý sediment, ktorý obsahuje kremeň, plagioklas, ankerit, dolomit, sericit, kaolinit, siderit, K-živice, pyrit a ilmenit. Z vedľajších minerálov bol zistený granát, zirkón, rutil a turmalín.
Hoci Herliansky gejzír postupne stráca na sile, pričom sa čas medzi erupciami predlžuje a aj jeho sila sa zmenšuje, stále si zachováva svoju jedinečnosť. „Pracuje“ vyše 100 rokov za rovnakých hydrodynamických a geotermických podmienok . Je predpoklad, že pokiaľ nebude násilne mechanicky poškodený, bude eruptovať aj v ďalšom storočí. Pre jeho špecifické vlastnosti a jedinečnosť (niektorými sa podstatne odlišuje od svetových gejzírov) ho možno právom pokladať za svetovú raritu. História Herlianskeho gejzíru, jeho okolia , vrátane modelu vrtného zariadenia, ktoré pri prieskumných prácach používal Viliam Zsigmondy, je zdokumentovaná v Zsigmondyho múzeu vo Visegráde v Maďarsku.

V čase pred I. svetovou vojnou sa Herľany radili medzi také významné strediská ako Piešťany, alebo Trenčianske Teplice. Stali sa nie len liečebným, ale i spoločenským strediskom rakúsko-uhorskej šľachty a mešťanov. Ich návštevnosť bola taká vysoká, že z Košíc do Herlian premávali omnibusy, čiže upravené vozy na transport ľudí, ťahané koňmi a konské taxíky - fiakre.

Erupčné intervaly boli na začiatku 8-9 hodinové, no vieme, že dnes je to okolo 34-36 hodín a voda dosahuje výšku až 15 m a krásu vodopádu možno obdivovať 25 minút. Za tento krátky čas gejzír vychrlí okolo 40 m3 vody. Ďalšou zaujímavosťou je, že čím väčšie množstvo zrážok, tým je interval medzi zrážkami dlhší. V období sucha je interval medzi jednotlivými erupciami veľmi krátky. Teda ak chcete určite vidieť gejzír musíte prísť v čase, keď dlho nepršalo.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Herliansky_gejzír

Na ďalekom východe Ruska

Na ruskej Kamčatke je oblasť sopiek a preto niet divu, že tu majú raj aj gejzíry. Dolina Geiserov je známou vďaka početným gejzírom, i keď bola objavená až v roku 1941. Do uvedeného údolia však je ťažko dostať sa bežne, možné to je iba vrtuľníkmi, takže výlet na toto miesto patrí k poriadne drahým záležitostiam. Ak si pamätáte, tak 3. júna 2007 došlo v kamčatskom Údolí gejzírov k obrovskému zosunu pôdy o množstve približne 4,5 milióna metrov kubických, ktorý pochoval deväť gejzírov priamo a trinásť ich zaniklo po zdvihnutí sa neďalekej rieky hrádzou zo zosunutej pôdy. Pozvoľný pokles vodnej hladiny viedol k znovuzrodeniu gejzírov Boľšoj Malachitové groto. Para začala prenikať aj na mieste ďalšieho gejzíru, takže obavy zo zničenia tejto unikátnej Prírodnej rezervácie sa ukázali ako zbytočné. Predpokladalo sa, že "kamčatská gejzírová krása" následne zanikne, no nestalo sa tak po ústupe vody z údolia a návštevníci, ktorí na to majú financie, môžu si túto nádheru ísť pozrieť.

Kamčatka dokument:  https://www.youtube.com/watch?v=26iq5165DYY#t=33

Okrem gejzírov je na Kamčatke aj sopka chŕliaca popol do ovzdušia

4.11.2014 Slovakia Cezmín