wz

Tu sú odkazy na moje a mnou vytvorené weby•••Seniorka•••Cezmín•••Slovania Kelti•••Svadba•v•Vianoce•••Múdra ako rádio•••Moji psi•••Príroda•••Cintorín•••Gloria Polo•••CBRSK CB rádioamatéri•••Aishwarya Rai•••Veľká noc•••Viktoriánska doba•••Obec Horné Chlebany•••Jedovaté bylinky•••Jánska noc Kelti•••Ľudový básnik M.Krpelan•••Svet bábik•••Dieťa•••Holub Olympionik z Liptova•••Buldog English•••Senior Baťo•••Seniorka a deti


 

Stručný prechod históriou

PRAVEK
prehistória ═ historická veda o praveku
- najdlhšie obdobie vo vývoji ľudstva - vyše 2 milióny rokov
- vytváranie ľudskej spoločnosti
I. doba kamenná (2,5 mil. rokov - 2 500 pred n. l.)
1) staršia doba kamenná (paleolit)1. najstarší paleolit (2,5 mil. rokov - 600 000 pred n. l.) - otĺkanie, štiepanie
2. starý paleolit (600 000 - 250 000 pred. n. l.)- pästný klin, úštepy
3. stredný paleolit (250 000 - 40 000 pred. n. l.) - lov na mamuty, jednoduché nože, škrabadlá, hroty, spracovanie kože, zárodky umenia

4. mladší paleolit (40 000 - 10 000 pred. n. l.) - doba lovcov mamutov; 9 000 rokov už na prednom východe je neolit; od tejto doby človek dnešného typu,
- spracovanie nástrojov - čepeľová technika, obydlia-jaskyne a prvé primitívne domy, začiatky umenia-Altamira, Lascaux, Miaux, Madeleine. Zhotovovali ozdoby z kameňov, kostí, slonoviny, mušlí, dreva, zubov a jantáru. Dávali si ich aj do hrobov. V tejto fáze vývoja mali šperky za úlohu vyvolávať u nositeľa estetické pocity, u ostatných pocity obdivu a uznania, u nepriateľov strach a závisť.
2) stredná doba kamenná (mezolit)
- mezolit (1000 - 6 000 pred n. l.) - príbytky pri brehoch riek, používanie - harpúna, oštep, luk, šíp
3) mladšia doba kamenná (neolit)
- neolit (5 000 - 3 000 pred. n. l) - v strednej Európe 5 500 - 3 300 pred. n. l. - neolitická revolúcia - vznik poľnohospodárstva a chovu dobytka, pestovanie obilnín, vznik remesiel, prvá spoločenská deľba práce - pastierstvo od poľnohospodárstva
4) neskorá doba kamenná (eneolit)
- eneolit (chalkolit) (4 000 - 3 000 pred. n. l.) - v strednej Európe eneolit 4300 - 2300 pred. n. l. - používanie medi, presadzovanie patriarchátu - muž. Z neskorej doby kamennej (eneolitu) - pochádzajú najstaršie šperky vyrobené z kovu. Na ich výrobu sa používali meď a zlato. Už v čase starovekého Egypta - sa na výrobu šperkov používali aj perly.
II. doba bronzová
1) staršia doba bronzová
(2 300 - 1 500 pr. n. l.)
2) stredná (1 500 - 1 300 pr. n. l.)
3) mladšia (1 300 - 900 pr. n. l.)
4) neskorá (900 - 750 pr. n. l.)
používa sa meď a cín , prichádza k obchodnému styku
vrcholí spoločenská deľba práce - oddelovanie remesiel od poľnohospodárstva
staršia doba bronzová. Vyrábali sa šperky hlavne z bronzu. Zhotovovali sa najmä náušnice, nákrčníky, prstene, náhrdelníky, náramky, náušnice, nánožné kruhy, ihlice a opasky zdobené geometrickou a rastlinnou ornamentikou.
1.Unětická kultúra
2.Maďarovská kultúra
stredná doba bronzová
2.Mohylová kultúra (pochovávanie ľudí pod mohyly)
mladšia doba bronzová
3.Kultúra popolnicových polí (spaľovanie mŕtvych)

III. doba železná
1) staršia
(750 - 400 pr. n. l.) (halštatské obdobie) - vychádzala v jednotlivých oblastiach kultúry z ľudu popolnicových polí a udržiavala úzke styky s oblasťou severnej Itálie, s etruskou a gréckou kultúrou základným prvkom kultúry bolo spracovanie železa a dobývanie rúd
výzbroj v železnej dobe tvorili najmä dýky, meče, sekery, oštepy, hroty šípov a prilby
prudký rozvoj výroby vyvoláva spoločenskú diferenciáciu - vládnucou vrstvou sa stávajú aristokratickí bojovníci, ktorých zbraňou bol dlhý meč
bojovali na koni alebo na bojových vozoch
mŕtvych pochovávali vo veľkých komorových hroboch, do ktorých vkladali zbrane - viera v posmrtný život
pôsobivým príkladom je Magdalenenberg - najväčšia mohyla v strednej Európe (hrob kniežaťa a 133 vedľajších hrobov)
z tohto obdobia poznáme 2 druhy pochovávania
1. spaľovanie mŕtvol
2. pochovávanie telesných pozostatkov
kniežatá mali vysokú životnú úroveň - dovoz antickej keramiky
obývali opevnené panské sídla (u nás Nitra, Smolenice)
2) mladšia (400 - 0) (laténske obdobie)
Kelti - horný tok rieky Rýn
Útoky Keltov na Balkán, Malú Áziu a Veľkú Britániu
boli zruční remeselníci (výroba šperkov, výrobkov so skla, výroba peňazí - Dúhovky a Biateky)
budovanie miest (oppidá - centrá výroby a kultúry). Začala v Indii história diamantov.
rozmach Keltov zastavila Rímska ríša
IV. doba rímska
1) staršia
(0 - 200 n. l.)
2) mladšia (200 - 400 n. l.) - v strednej Európe 400 - 600 n. l. - sťahovanie národov.

Najbližšie k Horným Chlebanom je otvorený historický staroslovanský archeologický skanzen na Kostolci.
Pozrite si zaujímavé videá o histórii a šperkoch Veľkomoravskej doby v podaní pána Pavla Dvořáka.

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI - Kostolík takmer zázračný, čiže smrť kostoleckého pána (1. časť)

https://www.youtube.com/watch?v=D_Gq969U-l0#t=47
STOPY DÁVNEJ MINULOSTI - Kostolík takmer zázračný, čiže smrť kostoleckého pána (2. časť)

https://www.youtube.com/watch?v=nFEUvWci3N0 

História výroby a nosenia šperkov je stará azda tak, ako ľudstvo samo

Asi 75 000 rokov zdobia šperky ľudstvo. Vyrábali z materiálov nájdených v prírode, akými boli rôzne plody, kamienky, zuby, kosti a podobne. Kovové šperky sa vyrábali z medi približne pred 7 000 rokmi a pred 5 000 rokmi sa objavujú šperky v podobe, akú poznáme i v dnešnej dobe. Už v starom Egypte mali  zlaté šperky zdobené drahými kameňmi veľkú obľubu a priazeň, ani dnes sa nezaobíde takmer žiadna väčšia životná udalosť, šperky sú súčasťou krstu, prvého svätého prijímania, birmoviek, promócií, sobáša, darujú sa novorodičkám z vďaky za príchod potomka na svet, neskôr ich dostávame na rôzne životné jubileá či medzníky vo vzdelaní, skrátka, majú pre nás stálu hodnotu, bez ohľadu na finančnú. V mnohých kultúrach ešte aj dnes sú šperky istým fenoménom, ktorý diktuje postavenie ich majiteľa v hierarchii spoločnosti. Inde zas majú charakter talizmanu, ktorý má majiteľa ochraňovať pred nie dobrými silami, no tak či onak, človek sa odjakživa rád obklopuje peknými vecami.

 

Šperky v histórii

Pôvodne sa šperky vyrábali z rôznych organických látok - kameň, drevo, zvieracie zuby, jantár a korál. Najstaršie zbierky vyrobené z kovu pochádzajú z neskorej doby kamennej - eneolitu. Na ich výrobu sa použila meď a zlato.

Doba bronzová a doba železná
V tejto fáze vývoja ľudskej spoločnosti sa vyrábali šperky hlavne z bronzu. Zhotovovali sa najmä náušnice, nákrčníky, prstene, náhrdelníky, náramky, náušnice, nánožné kruhy, ihlice a opasky zdobené geometrickou a rastlinnou ornamentikou.

Ranný stredovek
Šperky boli takmer výlučne výsadou vládnucej triedy. Zlatníci, teda aj šperkári, pracovali v službách svetských a cirkevných hodnostárov. Relikviáre, kríže, diadémy, korunky, spony a prstene symbolizovali stavovskú nadradenosť ich majiteľov.

Románsky šperk
Popri byzantskom, benátskom a nemeckom importe je románsky šperk aj dielom slovenských majstrov, ktorí nadväzovali na domácu tradíciu, no preberali aj západoeurópske projekty. Od 14. storočia preniklo do mestského prostredia zlatníctvo ako cechové remeslo a tým aj výroba šperkov. Ich konzumentov sa stal patriciát a zámožní mešťania.

Mary Magdalene's Mirror

https://www.youtube.com/watch?v=iZynP5n31Zg#t=82

Gotický šperk
Spočiatku v domácom gotickom šperkárstve pretrvávajú románske formotvorné zásady. Neskôr sa obohacuje o nové typy. Najobľúbenejšie boli rôzne druhy opaskov, zdobené rytou ornamentikou. dekoratívne pôsobili aj spony na zapínanie plášťa.


Španielska renesancia

Renesančný šperk
Pre toto obdobie je typický šperk farebný, reliéfny a druhovo veľmi bohatý. Nebol už len samostatnou kompozíciou z kovu, ale aj drobnou plastikou zdobenou emailom, drahými kovmi a drahokamami. V 16. a 17. storočí šperkárstvo na území dnešného Slovenska čerpalo zo silnej domácej tradície, ale inšpirovalo sa ja nemeckými predlohami. Významnými centrami renesančného zlatníctva boli Košice a Levoča.

Barokový šperk
Vtedajší šperkár využíval predovšetkým pôsobivý brus drahokamov. Osádzal nimi ihlice a brošne v tvare mušlí, stúh, hviezdic a kvetinových konárikov. V 2. polovici 18. storočia boli v móde veľké brošne - kamey s antickými motívmi vkladanými do zlata. Šperkárstvo na východnom Slovensku bolo na vysokej úrovni a tunajší šperkári boli dodávateľmi emailových šperkov do vzdialenejších oblastí Uhorska.

Klasicistický a empírový šperk
V 19. storočí pracovali šperkári predovšetkým pre meštiacku vrstvu obyvateľstva. Ich triezvemu vkusu zodpovedala úzka škála základných typov šperkov.
Tvorili ich komplety: náhrdelník, náramok, náušnice a prívesok. Niekdajšia rozmanitosť mužských šperkov sa zredukovala na retiazku na hodinky, pečatný prsteň, kravatovú ihlicu a manžetové gombíky.
Typické sú aj šperky z lisovaného zlatého alebo strieborného plechu nízkej rýdzosti, pozlacované rozlične sfarbeným zlatom. Jemne tvarovaný klasicistický a empírový šperk od polovice 19. storočia vystriedali robustnejšie barokizujúce tvary. Neskôr sa do výzdoby šperkov dostali ornamenty i tvarové prvky z minulých storočí - renesancie, baroka a rokoka. Popri výrobe z drahých kovov sa používali aj menej hodnotné materiály.

Koniec 19. a 20. storočie
Prelom 19. a 20. storočia je vo výtvarnom umení spojený s umeleckým slohom zvaným secesia. V šperkárstve sa vyznačuje rastlinným ornamentom s nezvyčajnou technickou dokonalosťou v prevedení. Okrem tradičných materiálov sa využívala aj meď a oceľ, syntetické kamene, sklenené pasty a umelé materiály. 

V dnešnej dobe okrem pravých šperkov z cenných kovov, je častejšie využívaná bižutéria. Je to finančne dostupný spôsob, akým si môžu ľudia dopriať potešenie z dizajnového kúska. Bižutéria sa vyrába z  materiálov od dreva a hliny,  cez textílie a vlnu, či plast až po materiály, takmer dokonale imitujúce skutočné drahé kovy a kamene. Voľakedy bola bižutéria iba akousi lacnou náhradou za pravé šperky, tzv. "mačkažáková bižutéria", no dnes už bižutéria konkuruje pravým zlatým šperkom. Korene tej najkvalitnejšej, môžeme hľadať krajine módy, v Paríži. Tam sa od roku 1734 začal jej výrobe venovať Georges Strass. Potom bižutériu preslávila módna ikona Coco Chanel, ktorá preferovala nosenie umelých perál v kombinácii s pravými šperkami, čo do istej miery zastieralo ich skutočný pôvod, keďže iba sama nositeľka poznala pravosť svojho šperku. Dnes už je bižutéria ako stvorená na denné nosenie. Už  nie je len akousi náhradou niečoho a poteší ako dar z lásky, či pre radosť a potešenie blízkeho človeka.

Odkazy a zdroje:
Slovanské šperky http://www.hradiska.sk/2013/03/krasa-slovanskych-sperkov.html
http://anorwen.net/stara/main.php?status=kostymy&lang=sk&id=slovania
http://historicky.blog.cz/0808/moda-vysla-z-mody-gotika-a-renesance
http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2013120003
http://www.krea.wz.cz/17_stol/text_baroko1630-1650.htm
http://www.cerovavrchovina.szm.com/hradfilakovo.htm
http://www.magazin.ksoft.cz/ruzne_dejiny_odivani.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_odívání_v_Evropě
http://www.hradiska.sk/2010_07_10_archive.html
 http://scottie.borec.cz/skhtml/dejlib/b_pravek.htm
Prstene:  http://www.ornacero.cz/e-shop/prsteny
http://www.cassovia.sk/vsmuzeum/zlat3.php3
http://www.ved.sk/Gazdovska.gazdovia.htm
http://nostalgiashop.sk/sperky-bizuteria
http://www.dicholding.com/diamant
http://www.kerryhowley.co.uk
http://www.shopstyle.co.uk
http://makiki10.blog.cz
zdroj: www.cassovia.sk
http://www.korai.sk
http://www.shopstyle.co.uk
https://www.facebook.com/umenieulic?fref=ts

http://www.bolesov.fara.sk/index.php/16-post/40-kriz
http://vat.pravda.sk/clovek/clanok/303860-ake-boli-priciny-apokalypsy-rise-sumerov
http://www.lovecpokladu.cz/artefakty/c/doba-zelezna/sperky/doba-zelezna-bronzove-naramky
 
Tvár, ktorú vám nadelila príroda, budete mať ako dvadsaťročná. Je len na vás, ako budete vyzerať, keď budete mať päťdesiat.
-Pred tým, než pôjdete do spoločnosti, vráťte sa k zrkadlu a dajte si dolu jeden šperk.
-Žena by sa mala usilovať o dve veci: byť na úrovni a byť úžasná.
-Najlepšia farba na svete je tá, ktorá vám ide najlepšie k pleti.
-Pokiaľ chcete byť nenahraditeľné, musíte byť odlišné.
-Najodvážnejšia vec je myslieť sama za seba. Nahlas.
-Obliekajte sa tak, akoby to bolo naposledy.
-Žijete len raz. Tak by to mala byť zábava.
 

PERLIČKA

Náhrdelník z vlasov
od Kerry Howley

Nestáva sa často, že na ulici zahliadnete ženu s náhrdelníkom vymodelovaným z jej vlastných vlasov. To, že sa náhrdelníky vyrábajú z rôznych materiálov neprekvapí určite nikoho. Ale to, že existujú umelci, ktorí tvoria náhrdelníky z vlasov už stojí za povšimnutie. 23-ročná autorka svojimi šperkami z vlasov zaujala natoľko, že ich už za pár rokov svojej kariéry vystavovala po celom svete.
Vlasy, z ktorých umelkyňa Kerry Howley tvorí šperky vraj zbiera rôzne – napríklad aj v sprche. Napriek tomu trvá na tom, že sú zdravotne nezávadné. Jej náhrdelníky vyzerajú skvele na modelkách, no napriek tomu aj Kerry priznáva, že na každodenné nosenie nie sú vhodné. Predsa len sú trošku príliš jemné.

Krása šperkov
Znamenia zvieratníka zo šperkov

6.6.2015 Slovakia Cezmín