wz

 

Tu sú odkazy na moje a mnou vytvorené weby•••Seniorka•••Cezmín•••Slovania Kelti•••Svadba•v•Vianoce•••Múdra ako rádio•••Moji psi•••Príroda•••Cintorín•••Gloria Polo•••CBRSK CB rádioamatéri•••Aishwarya Rai•••Veľká noc•••Viktoriánska doba•••Obec Horné Chlebany•••Jedovaté bylinky•••Jánska noc Kelti•••Ľudový básnik M.Krpelan•••Svet bábik•••Dieťa•••Holub Olympionik z Liptova•••Buldog English•••Senior Baťo•••Seniorka a deti

Jednou z činností je tvorba obrázkov

  Spev o stvorení
Ľudia
sú povolaní ku kráse.
Duch
na premýšľanie o kráse.
Oči
k vnímaniu krásy.
Uši
k načúvanie kráse.
Jazyk
k ohlasovaniu krásy.
Ruky
k vytváraniu krásy.
Srdce
k vnášaniu krásy do sveta.
(pieseň indiánov kmeňa Taos)

Otázka charakteru
Človek môže mať štyri charakterové vlastnosti:
Ten, kto hovorí: Čo je moje, to je moje; čo je tvoje, to je tvoje - má priemerné vlastnosti.
Kto hovorí: Čo je moje, to je tvoje; čo je tvoje, to je moje - aj to je obyčajný človek.
Kto hovorí: Čo je moje, to je tvoje; čo je tvoje, to je tvoje - je svätec.
Kto však hovorí: Čo je tvoje, to je moje; a čo je moje, to je moje - je darebák!Mužský mobil-scaner

 Živé slová:
"Čo pre vás môžem urobiť?", Pýtala sa sestra ťažko chorého.
Odpovedal: "Len sa na mňa prívetivo pozerajte."
Každý človek nutne potrebuje spoločenstvo s druhým človekom a istotu, že je od neho prijímaný.

Kto neprijíma druhého, nesie alarmujúcou spoluvinu, ak upadne druhý do izolácie.

Nikdy nie je láska silnejšia, ako keď cíti, že sa púšťa do niečoho, čo jej prinesie utrpenie. (Romain Rolland)
Láska sa rodí z maličkostí, z ktorých žije a pre ktoré tiež umiera. (G. G. Byron)
Nikoho nemilovať je väčšie nešťastie, ako nebyť nikým milovaný. (F. de la Rochefoucald)
Čo na tom záleží, či k nám Boh hovorí z tŕnia alebo z vonných kvetov! (sv. František Saleský)
Nemyslime príliš na to, čo je preč, ani na to, čo príde. Kto z nás je pánom minulosti alebo budúcnosti? Nám patrí len prítomnosť. Keď Boh zosiela slávu, každý sa stáva jeho priateľom. Keď však zosiela utrpenie, potom sa mu stavajú často na odpor dokonca aj jeho priatelia. (kardinál S. Wyszynski)

 
Je chudoba, ktorá tlačí človeka k zemi; ale je aj taká, ktorá ho pozdvihuje.
Je chudoba, od ktorej sa človek musí oslobodiť; ale je chudoba, ktorá nás oslobodzuje.
Je chudoba, proti ktorej musíme bojovať; ale je aj chudoba, za ktorú musíme bojovať.
Je chudoba, ktorú máme premáhať; ale je aj chudoba, ktorú máme hľadať.
Je chudoba, ktorá robí človeka úbohým; ale je aj chudoba, ktorá ho obohacuje.

 

 

4.11.2014 Slovakia Cezmín